Τα Νέα - Blog

13 Ιουλίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αχαρνών 113-117 Αθηνα 210-8211996

Aθήνα 1 Ιουλίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πολυετή εκμίσθωση με ταυτόχρονη ανακαίνιση των εξής περιγραφόμενων ακινήτων, των οποίων η κατάσταση περιγράφεται στην Ενημερωτική εκθεση του Δικηγόρου κου Νικολάου Φαραντούρη και δηλαδή των :
Α. Οδός Φυλης αριθμ.14, Αθήνα, Ακίνητο
Β. Οδός Αντιοχείας αριθμ. 27, Αθήνα, Ακίνητο
Γ. Οδός Υγείας αριθμ.3 , Αθήνα, Ακίνητο
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
2. Ως ελάχιστο μίσθωμα και για διάρκεια 12ετών , ορίζεται το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 Ευρώ) , το οποίο αποτελεί και το ποσό εκκίνησης της δημοπρασίας.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Διακήρυξη του Διαγωνισμού από την έδρα του Ιερού Ναού μέχρι την 15 Ιουλίου 2018.Η διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979 και τον Κανονισμό της Ιεράς Συνόδου 8/1979 (ΦΕΚ 1/5.1.1980, Τεύχος 1ο).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Ιερού Ναού 2108211996, FAX 2108211996, e mail ag.panteleimonos@gmail.com.
4. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα από 10:00-12:00 στα γραφεία του Ιερού Ναού.
5. Οι προσφορές διατυπώνονται γραπτώς από τους διαγωνιζόμενους στην δημοπρασία, βελτιώνονται δε προφορικώς κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας και καταγράφονται στο πρακτικό της δημοπρασίας , προ υπογραφόμενες από τον τελευταίο πλειοδότη ή τον μοναδικό προσφέροντα.
6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού Ευρώ 4.000 (10% συνολικού μισθώματος) με ισχύ τουλάχιστον 2 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι μέχρι λήξεως του διαγωνισμού.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Εκκλησιαστικό Συμβουλιο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών καθώς και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παν. Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Κατσαφαρόπουλος

Post Types
About Agios