Τα Νέα - Blog

28 Απριλίου 2019

Χριστός Ανέστη!

«Αὐτὴ ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος,
ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος.»

Με τις καλύτερες ευχές
οι ιερείς του Ι. Ναού Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών

Post Types
About Agios